Nytt Polishus Exportgatan/Backa

Polishuset planeras att uppföras i fyra våningar, samt en källarvåning för utryckningsfordon. Målet är att skapa en solid och stabil byggnad som fyller polisens olika behov dygnets alla timmar. Utformning av byggnaden är utformad för att skapa så mycket dagsljusinsläpp som möjligt.

Genom att förlänga ytterfasaderna får byggnad en timglasform och på så sätt skapas extra fasadyta för fönster. På våning 2 placerar vi en innergård mot söder vilket för resterande våningsplan skapar en u-form med två kontorsflyglar och en passage dem emellan, vilket ger ytterligare ljusinsläpp för kontorsplatserna på våning 2–4. På entréplanen är besöksentré mot Exportgatan i öster där alla besöksverksamheter planeras. Övriga entréer till byggnaden finns inom inhägnat område både mot norr och söder.

Föreslagna material för byggnaden är mörkt tegel på fasaderna, där fönsterna ramas in av tegelsättning i relief. Fönstersättningen är regelbunden med stora fönster, vilket både skapar ett lugn i utformningen och ljusa arbetsytor.

Entrén utformas med stora glaspartier som är något indragna i fasaden för att ge väderskydd och belyses vilket tydliggör den för besökare. De indragna delarna av entrén bekläs av ljus granit för att framhäva entrén ytterligare.

För att möjliggöra en hög energiklass på byggnaden krävs en stor teknikanläggning. Teknikanläggningen är placeras på taket och täcks av ett brant sadeltak av plåt med horisontell avslutning, tegelgavlarna på byggnaden fortsätter upp till nocken.

Föreslagna materialval är robusta för att vara hållbara och stå sig över tid.

Kategorier:
Arkitektur

År:
2021

Beställare:
Castellum, Projektledning Stora projekt

Storlek:
12 000 kvm

Team:
Johan Hammarin, i samarbete med Arkitektbyrån Design,
Petra Skoglund, August Qvick, Karl Särg, Ellen Hedlund,

Bild:
Einari Kinnunen