Hotell Åby

Kategori:
Inredning

Beställare:
Klövern

Omfattning/Status:
Koncept hotellinredning, år 2017

Team:
Johan Hammarin
I samarbete med ABD Petra Skoglund

3D illustration:
Fredrik Simu