Svenska hus

Byggnaden projekterades för klädföretaget Benetton med kontor, showroom och lager. Designen är avskalad och rå, planens konturer följer tomtens yttre gränser med en öppen planlösning våning för våning. Den interna trappan placerades i mitten och följer parallellt de varierande ytterväggarna vartannat plan och formar en öppning för kontakt mellan våningarna. Fönstren är placerade för bästa ljusinsläpp mellan de omkringliggande fastigheterna. På översta planet har volymen dragits in till förmån för en terrass.

Kategori:
Arkitektur

Omfattning/Status:
Kontor och utställningslokaler 800 kvm, år 2000

Plats:
Stockholm

Team:
Johan Hammarin, Vibeke Strandby