Villa L

Villa Linda ligger i ett traditionellt villaområde och har utformats med en L-formad huskropp, som tillsammans med träden i söder och berget i öster skapar ett avskilt uterum och minimerar insynen från gata och grannar.

Kategori:
Arkitektur

Beställare:
Privat

Omfattning/Status:
År 2003

Plats:
Kungsbacka

Team:
Johan Hammarin

Foto:
Jäger Arén