Volvo Human Centric Lab

Vid PV-porten uppe på berget har vi skissat på en kontors- och verkstadsbyggnad för Volvo HCL. Ett skimrande glasbyggnad med raster av metalribbor i varierande täthet i förehållande till verksamhetens sluten eller öppenhet. Det multifunktionella entrérummet är lika högt som antalet våningar och kontrasterar med ett varmt formspråk till huset strikta yttre.  Ner mot Volvo Design är byggnadens väggar slutna och snedställda och öppnar istället upp vyer mot Vinga Fyr.

Kategori:
Arkitektur

Beställare:
Volvo Cars AB

Omfattning/Status:
Idéförslag, Kontor & utvecklingsverkstad, BTA 10 000 kvm, år 2018

Plats:
Torslanda, Göteborg

Team:
Johan Hammarin
I samarbete med ABD Petra Skoglund

3D illustration:
Fredrik Simu